За нас

Печат

Gabrovo Info Reports е специализиран сайт за публикуване на ГФО (Годишни Финансови Отчети) съгласно Чл. 38. ал.1 т.3 и ал.7, по изискванията на чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за Счетоводство.

С този сайт ви предоставяме възможност бързо и лесно да изпълните изискванията за задължително публикуване на ГФО (Годишни Финансови Отчети).

Осигуряваме непрекъснат Интернет достъп до вашите годишни финансови отчети 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в продължение на 3 години от датата на публикуването им, както го изисква ЗС.

Достатъчно е само да ни изпратите на имейл вашите отчети, във формат .PDF, .JPG, .TIF, .GIF, .PNG, .BMP, и да уговорим начина на плащане.

 

Кой е задължен от законодателството да публикува годишените си финансови отчети в Интернет?

Съгласно Закона за Счетоводството задължените по горните точки следва да публикуват техните ГФО до 30 юни на следващата година.