Отчети

Публикувани годишни финансови отчети (ГФО) съгласно Чл. 38. ал.1 т.3 и ал.7 от Закона за Счетоводството

Място за публикуване на Вашият ГФО по чл. 38. ал.1 т.3 и ал.7 от ЗС.

Ако искате вашият годишен финансов отчет да бъде публикуван тук, свържете се с нас!

© 2016-2017 Web Design PolyPress